• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej
    KRS 0000192048

Misja:
1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Prowadzenie szkoleń zawodowych.
3. Kursy aktywizujące.

Głównym celem działalności Fundacji jest aktywizacja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od początku działalności Fundacja stara się pozyskać środki z różnych źródeł na finansowanie projektów skierowanych do tych grup beneficjentów. Związani z Fundacją wolontariusze zajmują się aplikowaniem o te środki, jednak krótki czas działalności i brak doświadczenia znacznie utrudniają ich pozyskanie. Mimo to na bieżąco staramy się realizować różnego rodzaju działania pomocowe. Do tej pory daliśmy się poznać jako organizacja współpracująca z innymi instytucjami na terenie Łodzi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.