• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki "ARS"
    KRS 0000192877

Fundacja ARS została powołana do życia aktem notarialnym 16 grudnia 2003 roku. Stworzenie Fundacji ARS wynika z przeświadczenia o spadku wartości kulturalnych, braku uczestnictwa w życiu kulturalnym i oświatowym społeczeństwa, zaniku autorytetów i konsumpcyjnym podejściu do życia.

Od 10 lat zajmuje się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży prowadząc codzienne zajęcia dla szkół i przedszkoli. W ciągu roku odwiedza Fundację ponad 12 000 dzieci od 3 roku życia. Fundacja oferuje możliwość rozwoju artystycznego, udział w wystawach i konkursach, praktyczną naukę animacji i rysunku. Promuje niezależne zespoły muzyczne i teatralne oraz młodych artystów plastyków.

Fundacja prowadzi własną galerię, gdzie regularnie odbywają się wystawy malarstwa, rzeźby czy wystawy fotograficzne oraz Poznański Klub Filmowy, w ramach którego prezentuje wiele filmów europejskiego i światowego kina. Świetlica Fundacji to miejsce, gdzie każde dziecko może spędzić popołudnie przenosząc się w fantastyczny świat gier planszowych wydanych przez polskie i zagraniczne firmy. Jako aktywna organizacja tworzy nowe miejsca pracy, jest opiekunem praktyk i staży studenckich. Skupia wokół siebie wolontariuszy, którzy z nami pomagają innym zdobywając jednocześnie cenne doświadczenie.

Stałymi partnerami Fundacji są między innymi: Poznańska Wytwórnia Filmów Animowanych, Centrum Informacji Miejskiej, Wydawnictwo Miejskie Posanania, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Prezydent Miasta Poznania oraz wiele innych instytucji i firm odpowiedzialnych społecznie.

Wierząc, że rozwój dzieci i młodzieży jest najistotniejszy, Fundacja rozwija swoją kadrę oraz poszerza ofertę warsztatową, tak by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby swoich podopiecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.