• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
    KRS 0000193034

Misja
Działanie na rzecz stwarzania jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju ludzi z upośledzeniem umysłowym i jak najpełniejszego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspierania ich rodziców i opiekunów.

Prowadzone działania
Działalność nasza ma charakter informacyjno-edukacyjno-wspierający dla rodziców osób niepełnosprawnych umysłowo. Pracujemy na rzecz dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.