• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Otolaryngologii Klinicznej w Gdańsku
    KRS 0000193045

Głównym celem Stowarzyszenia jest rozszerzenie możliwości leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych, przede wszystkim chorób nowotworowych, u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii AMG. Kolejne cele to: wspieranie działalności naukowo-badawczej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Kliniki, działalność profilaktyczna i popularyzująca oświatę medyczną wśród ludności województwa pomorskiego majacą na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych głowy i szyi oraz uszkodzeń słuchu.

Działalność Stowarzyszenia polega na:
- wspieraniu finansowym modernizacji Kliniki Otolaryngologii (prac remontowych i wyposażenia) przez co przyczynia się do poprawy warunków leczenia i pobytu pacjentów w Klinice,
- współorganizowanie sympozjów i zebrań naukowo-szkoleniowych,
- wpieraniu finansowym szkolenia pracowników Kliniki (pielęgniarek i lekarzy),
- zakupie aparatury medycznej i dydaktycznej dla Kliniki otolaryngologii AMG,
- współfinansowaniu działalności naukowo-badawczej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.