• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin
    KRS 0000193645

Prowadzone działania
- pomoc charytatywna - organizowanie spotkań dla najbiedniejszych dzieci z gminy (2*w roku), liczba dzieci to 120-150. Wydawanie paczek żywnościowych
- zorganizowanie pikniku dla uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej - 22 maj. Udział niepełnosprawni z całego powiatu kępińskiego.
- uroczystości rocznicowe - 6 imprez

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.