• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dialog - Współpraca - Rozwój
    KRS 0000193945

Misja:
Misją Stowarzyszenia DWR jest angażowanie mieszkańców regionu w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, debaty nad przyszłością obszaru przygranicznego oraz czynny udział w deskusji nad kierunkami rozwoju Unii Europejskiej z punktu widzenia mieszkańców "Regionu Odry".

Prowadzone działania:
Wsparcie merytoryczne i promocyjne Stowarzyszenia Gmin Lubuskie Trójmiasto, prace nad przygotowaniem strategii rozwoju dla tego Stowarzyszenia. Przygotowaliśmy szczegółowy projekt, który zaangażuje w prace przygotowawcze na rzecz strategii różne srodowiska regionalne: od naukowców, przedsiębiorców, samorządowców do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Prowadzimy platformę internetową: www.lubuskietrojmiasto.pl, przy wsparciu FIO.
Kontynuacja wydawania miesięcznika PULS, organizacja debat publicznych na temat dotyczące rozwoju regionu.
Realizuejmy projekt "Społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym" przy współpracy partnerskiej z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i wsparciu finansowym Fundacji im. Stefana Batorego. Realizujemy projekty z funduszy unijnych. Zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.