• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
    KRS 0000194157

Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie integracji międzypokoleniowej oraz więzi absolwentów AWF z uczelnią w aspekcie rozwoju kultury fizycznej w Polsce oraz kształcenie i wychowanie kadr kultury fizycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.