• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów"
    KRS 0000194459

Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność w celu aktywizacji życia społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Do współpracy angażuje zarówno młodych ludzi jak i starszych wiekiem.

Stowarzyszenie wspiera młodzież zarówno finansowo jak i merytorycznie w realizacji długoterminowych projektów edukacyjnych zwłaszcza tych. które aktywizują całe środowisko i poruszają nurtujące go problemy. Stowarzyszenie promuje wolontariat młodych ludzi, a także dofinansowuje naukowe, sportowe i kulturalne inicjatywy młodzieży jak, np. wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, udział w warsztatach, wykłady naukowe itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.