• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"
    KRS 0000194632

Misja
a) odbudowa fontanny "Potop" w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy", a następnie przekazanie jej w formie darowizny na rzecz miasta Bydgoszczy.
b) działanie na rzecz odbudowy i konserwacji zabytków bydgoskich.
c) promocja miasta Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego.

Prowadzone działania
a) prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
b) prowadzenia inwestycji związanej z odbudową fontanny "Potop",
c) prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, w tym wydawania książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej lub w internecie,
d) współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i kulturalnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami i placówkami upowszechnienia oświaty, kultury i sportu, a także z innymi podmiotami chcącymi współpracować w realizacji zadań Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.