• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie gmina Rejowiec Fabryczny
    KRS 0000195315

Misja
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Kanie.
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.

Prowadzone działania
Prowadzimy 6-letnią szkołę podstawową, prowadzimy działania na rzecz rozwoju miejscowości oraz na rzecz walki z bezrobociem, pomagamy osobom starszym, niepełnosprawnym.współpraca z OSP KANIE,działania na rzecz ekorozwoju miejscowości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.