• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska"
    KRS 0000196008

Misja
Działania na rzecz dzieci-członków Zespołu "Bandoska".

Prowadzone działania
Pomoc w organizowaniu wyjazdów i szkoleń. Zgrupowania artystyczno-szkoleniowe, imprezy dla członków zespołu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.