• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Charytatywny Bal Dziennikarzy"
    KRS 0000196328

Misja
Pomoc instytucjom i organizacjom działającym na rzecz dzieci tj. szpitalom, domom dziecka, fundacjom i stowarzyszeniom.

Prowadzone działania
Organizacja imprez w celu pozyskania środków na cele statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.