• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Piławy
    KRS 0000196402

Misja
Celem Towarzystwa jest:
1. Dążenie do utrzymania dziewiczego charakteru rzeki Piławy i jej najbliższego sąsiedztwa
2. Dbałość o zachowanie i poprawę stanu czystości rzeki, jezior i terenów leśnych w ich otoczeniu
3. Walka z kłusownictwem i trucicielami wody
4. Popieranie i organizowanie czynnego wypoczynku i rekreacji (zawody wędkarskie, spływy kajakowe itp.)
5. Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, a w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.