• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy Radzie Sołeckiej Kujakowic Górnych
    KRS 0000196561

Misja
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do: wspierania zrównoważonego rozwoju wsi Kujakowice w gminie Kluczbork, polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego; wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności; ochrony interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.