• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Ognisko Miłości"
    KRS 0000196596

Misja
Nasze Stowarzyszenie jest próba odpowiedzi na potrzeby współczesnego człowieka, który w zabieganiu i izolacji traci sens życia i poczucie więzi z innymi. Prowadzimy dom, w którym można zatrzymać się w pięknym otoczeniu, by odnajdywać drogę do Boga i samego siebie. Staramy się także ożywić więź lokalną i wspierać rozwój i wychowanie młodzieży organizując wypoczynek dla rodzin, młodzieży, dzieci a także sesje, szkolenia, warsztaty, wykłady. Oferujemy pomoc duchową i wsparcie modlitewne

Prowadzone działania
Naszym głównym charyzmatem jest prowadzenie centrum edukacyjno - formacyjnego, w którym organizujemy spotkania, warsztaty, wykłady, sesje jednodniowe, weekendowe i turnusy tygodniowe służące osobistej formacji, budowaniu więzi społecznych, wspieramy rodziny w procesie wychowania w duchu wartości chrześcijańskich. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich, którzy poszukują jedności z Bogiem, sobą samym i z innymi w świetle nauki Kościoła Katolickiego bez względu na ich sytuację społeczną i ekonomiczną. Prowadzimy tez gospodarstwo ekologiczne propagując życie w zgodzie z naturą i wartościami dobra i piękna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.