• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000196689

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie istnieje od 1996 roku. Jest placówką dziennego pobytu, rehabilitacji poddanych jest 35 osób niepełnosprawnych. Czas trwania zajęć wynosi 35 godzin tygodniowo czyli 7 godzin dziennie przez okres 11 miesięcy. W warsztacie funkcjonuje siedem pracowni prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę:
-pracownia gospodarstwa domowego,
-pracownia krawiecka,
-pracownia stolarska,
-pracownia ślusarska,
-pracownia plastyczna,
-pracownia dziewiarska,
-pracownia ceramiczna.

Nasi podopieczni są objęci również opieką psychologa, logopedy, dydaktyka, muzykoterapeuty, fizjoterapeuty oraz pielęgniarki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.