• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu
    KRS 0000197078

Misja:
Celem podstawowym naszego Stowarzyszenia jest nieodpłatna opieka medyczna, psychologiczna i duchowa dla dzieci z chorobami nowotworowymi, metabolicznymi i genetycznymi. Pomoc ta jest realizowana w hospicjum domowym dla dzieci.
Współpraca i wszechstronna pomoc opiekuńcza i edukacyjna dla rodzin chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Działalność promocyjna i edukacyjna o potrzebach chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin wśród społeczności lokalnej i w mediach (prasa, radio, telewizja).

Prowadzone działania:
Realizacja domowej opieki hospicyjnej dla dzieci przez zespół hospicyjny w ramach wolontariatu.
Uczestnictwo Stowarzyszenia w imprezach i akcjach organizowanych przez władze m. Radomia w celach promocyjnych oraz zbierania funduszy na bieżącą działalność.
Uczestnictwo w różnego rodzaju projektach i grantach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.