• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Normalna Przyszłość"
    KRS 0000197482

Misja
Głównym celem Fundacji jest pozyskiwanie środków na dofinansowywanie wkładów partycypacyjnych na mieszkania w Towarzystwach Budownictwa Społecznego dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych. Chcemy poprzez to przyczynić się do większej integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich pełnego usamodzielnienia się w społeczeństwie.
Nawiązujemy również współpracę z osobami i organizacjami działającymi na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Prowadzone działania
Aktualnie zajmujemy się pozyskiwaniem środków na realizację celów statutowych Fundacji oraz poszukiwaniem partnerów do projektów mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz uzyskiwanie mieszkań przez te osoby (projekt "Własny Kąt"). Ubiegamy się też o środki na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych pracujących w fundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu "Własny Kąt" nawiązaliśmy współpracę z Biurem Polityki Lokalowej M. St. Warszawy i Miejskim Ośrodkiem Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie negocjujemy zasady udziału tych instytucji w dofinansowaniach wkładów partycypacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.