• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Jestem" im. Św. Jana Bosko
    KRS 0000197582

Misja
1. Działalność dobroczynna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych.
2. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
3. Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży.
4. Działalność na rzecz osób bezrobotnych.
5. Działalność na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych.

Prowadzone działania
1. Wspieranie osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych (źródłem finansowania są zasądzone przez sąd tzw. świadczenia pieniężne i nawiązki sądowe).
2. Organizacja zimowego wypoczynku w okresie ferii zimowych ( wyjazd w góry dla dzieci i młodzieży, połączony z nauką jazdy na nartach).
3. Stała współpraca z Fundacją Nowy Staw z Lublina (międzynarodowa wymiana młodzieży i udział w akcji "Akademia "Złota 9" wolność i solidarność").
4. Organizacja przedstawień teatralnych z udziałem dzieci i młodzieży (jasełka, przedstawienie profilaktyczne, część artystyczna na Święto patrona Stowarzyszenia - Św. Jana Bosko).
5. Stała praca formacyjna (cotygodniowe spotkania w grupach dzieci i młodzieży z ich animatorami).
6. Działalność w zakresie sportu (wyjazdy na basen, wyjścia na halę sportową i mecze piłki nożnej oraz koszykowej itp.).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.