• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Czarodziejska Góra
    KRS 0000197931

Misja
Poprzez zajęcia edukacyjne, ekologiczne i sportowe w naturalnym środowisku górskim Fundacja uczy współpracy, przyjaźni, wzajemnego zaufania i partnerstwa. Osoby niepełnosprawne, młodzież z problemami, jak również osoby zdrowe korzystające z dobrodziejstw przyrody i środowiska naturalnego, pokonują własne słabości, niemoc fizyczną, niepełnosprawność, lęki i uprzedzenia.

Prowadzone działania
1. Organizowanie i prowadzenie obozów rehabilitacyjno-wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej min. z autyzmem.

2. Budowanie bazy Stanicy Górskiej Fundacji Czarodziejska Góra - miejsca noclegowo-warsztatowego, założonego u podnóży Karkonoszy, szeroko dostępnego dla osób niepełnosprawnych i zdrowych, służącego integracji różnych środowisk.

3. Zagospodarowanie terenu i formacji skalnych na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego pod kątem zajęć edukacyjnych i rehabilitacji górskiej osób niepełnosprawnych, młodzieży i dzieci z problemami społecznymi. Stworzenie nowego obszaru wspinaczkowego dostępnego dla szeroko pojętych turystów, a przede wszystkim dla środowisk wykluczonych społecznie bądź fizycznie.

4. Działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, programy edukacyjne (m.in. English Teaching - działają lokalnie), jak również kafejka internetowa, przeglądy filmów górskich, sekcja wspinaczkowa w gminie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.