• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka
    KRS 0000198194

Celem fundacji jest pomoc finansowa i rzeczowa mieszkańcom Górnego Śląska, w szczególności dzieciom i młodzieży pochodzącym z biednych rodzin, ludziom starszym potrzebującym pomocy, inwalidom i kalekom, instytucjom takim jak: ośrodki pomocy społecznej, hospicja, szkoły, przedszkola, żłobki, a przede wszystkim domy dziecka.

Rozpoczęliśmy realizację projektu pod nazwą "Daj dziecku szansę" mającego na celu utworzenie i wyposażenie pracowni komputerowych w śląskich domach dziecka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.