• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "Prometeusz"
    KRS 0000198277

Misja
Wspieranie i udzielanie pomocy dziecku specjalnej troski w jego dążeniu do uzyskania pełnej samodzielności i zaistnienia w społeczeństwie.
Upowszechnianie wiedzy o problemach dzieci niepełnosprawnych, udzielanie pomocy i wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym.
Promowanie prozdrowotnych zachowań dla rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie pomaga dzieciom niepełnosprawnym (upośledzonym umysłowo), które przebywają w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Zbylitowskiej Górze oraz ich rodzinom. Ponadto członkowie stowarzyszenia prowadzą zajęcia z hipoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tarnowskiego. Prowadzimy pedagogizację rodziców, współpracę z PCPR-em.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.