• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej "Szansa"
    KRS 0000198461

Misja
- rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie Polski
- przeciwstawianie się tendencji do wykluczania i stygmatyzacji społecznej wobec osób chorych psychicznie
-promocja twórczości osób z zaburzeniami psychicznymi

Prowadzone działania
Działania na rzecz osób cierpiących na zaburzenia psychiczne - głównie dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.