• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dializowanym "Nadzieja"
    KRS 0000198629

Misja
Zakup urządzeń i sprzętu. Dofinansowanie bardzo drogich leków koniecznych dializowanym. Organizowanie sanatoriów i wczasów dla osób dializowanych. Pomoc w załatwieniu spraw życiowych.

Prowadzone działania
Celem stowarzyszenie jest ścisła działalność statutowa, wyrażająca się poprzez pomoc osobom dializowanym w zakresie zakupów leków jak też w wyposażeniu stacji dializ w niezębny sprzęt. Organizacja gromadzi, przetwarza i udostępniania informacje w zakresie dializowania. Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie związanym z dializami. Działalność mająca na celu poprawę sytuacji dializowanych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.