• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jaskółka. Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
    KRS 0000198673

Fundacja "Jaskółka" od 7 lat wspiera młodych ludzi w nauce i rozwoju

Edukacja Obywatelska
Wolontariat młodzieżowy, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych
Kampanie, akcje i projekty realizowane przez młodzież
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej
Realizacja audycji radiowej w Studenckim Radiu "Żak" Politechniki Łódzkiej

Wspieranie talentów i zainteresowań
Warsztaty dziennikarskie i filmowe
Filozofia i etyka
Trening twórczości

Edukacja seksualna
Jedyny w Polsce całościowy program podejmujący tę problematykę
Warsztaty dla młodzieży
Wsparcie dla rodziców i nauczycieli i pedagogów


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.