• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" Na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000198945

Misja:
1. Stwarzanie warunków do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
2. Podejmowanie działań na rzecz pełnej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
3. Ograniczanie skutków patologii społecznej dotykającej osoby niepełnosprawnej.
4. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób pracujących z niepełnosprawnymi.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa głównie na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tarnowie, którymi są przede wszystkim dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną od lekkiego do głębokiego stopnia. Jest to jedyna tego typu placówka w 100 tys. mieście. Obejmuje opieką również dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprężonymi. Ze względu na profesjonalizm i kompleksowość udzielanej pomocy oraz posiadane zaplecze internatowe korzystają z niej również uczniowie z kilku okolicznych powiatów.
Podejmujemy wszelkie działania, które ułatwiają lub umożliwiają dzieciom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym środowiska lokalnego i nie tylko.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.