• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
    KRS 0000199220

Cele:
Rozwój w lokalnej społeczności życia kulturalnego, gospodarczego, prowadzenie działalności wydawniczej i wspieranie dobrych inicjatyw lokalnych.

Prowadzone działania:
Wydawca czasopisma naukowego: "Radzyński Rocznik Humanistyczny" oraz kwartalnika kulturalnego "Kozirynek".
Prowadzenie dorocznego konkursu "Promujemy Najlepszych".
Wydawanie książek.
Organizowanie sesji popularno-naukowych i wystaw.
Organizowanie lokalnych uroczystości narodowo-patriotycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.