• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich "Teraz Patelniok"
    KRS 0000199247

Misja
Stowarzyszenie głównie chce wspierać rozwój szkoły i jej oferty edukacyjnej; wspierać rozwój nowoczesnego modelu kształcenia kadr hotelarstwa, turystyki i gastronomii; utrwalać tradycję polskiej gościnności; wspierać inicjatywy w zakresie edukacji i przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży.

Prowadzone działania
Obecnie przygotowywany jest zjazd szkół reymontowskich. oferta ta skierowana będzie do młodzieży polskich szkół, których patronem jest Stanisław Władydław Reymont. Będzie to impreza integracyjna młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.