• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy I Armii Francuskiej "Ren i Dunaj"
    KRS 0000199768

Misja
Zabezpieczenie przed zapomnieniem czynu bojowego żołnierzy polskich 1 Armii Francuskiej w czasie II wojny światowej. Wychowanie młodych pokoleń w duchu patriotycznym Nawiązywanie do wiekowych tradycji przyjaźni i braterstwa narodów Polski i Francji. Udzielanie pomocy socjalnej i prawnej członkom Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Umieszczenie tablicy pamiątkowej im. Marszałka de Lattre de Tassigny w Kościele Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Zorganizowanie kwatery na cmentarzu dla byłych żołnierzy 1 Armii Francuskiej członkom naszego Stowarzyszenia. Uczestniczenie we wszystkich imprezach państwowych oraz imprezach innych organizacji kombatanckich. Utrzymywanie ścisłego kontaktu ze Stowarzyszeniem "Rhin et Danube" w Paryżu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.