• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega
    KRS 0000200032

Misja
Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach Tarnobrzega, jego miejscu i roli w regionie i w Polsce.
Wspieranie inicjatyw na rzecz wzbogacania miasta.
Podtrzymywanie i kształtowanie jego tradycji - ważnych postaci, wydarzeń i rocznic.

Prowadzone działania
Comiesięczne zebrania ogólne, połączone z prezentacją wybranych zagadnień z historii i współczesności Tarnobrzega.
Czynny udział członków TPT w obchodach świąt państwowych, regionalnych i miejskich.
Udział radnych z ramienia TPT w pracach Rady Miasta.
Organizacja corocznych obchodów rocznicy śmierci obrońcy Tarnobrzega w 1939 r., por. J. Sarny oraz tragicznego pożaru Zamku w Dzikowie w 1927 r., w którym zginęło 9 tarnobrzeżan, ratujących skarby kultury polskiej i europejskiej.
Obchody rocznic instytucji tarnobrzeskich i jubileuszy współcześnie żyjących ludzi, zasłużonych dla miasta.
Współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Tarnobrzega mającymi podobne zadania np. Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Tarnobrzeskim Towarzystwem Historycznym, Polskim Towarzystwem Numizmatycznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.