• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Amazonek Halszka
    KRS 0000200102

Prowadzone działania
Działania na rzecz ochrony zdrowia - profilaktyka na rzecz nowotworu piersi, pogadanki, prelekcje w szkołach, miejscach pracy.
Dla kobiet chorych spotkania wspierające, rehabilitacja, masaże, gimnastyka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.