• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rodzice dla Szkoły spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    KRS 0000200294

Jesteśmy spółką, która gromadzi kapitał na budowę i rozwój infrastruktury placóek edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie STERNIK. Otrzymane w ramach 1% środki przeznaczamy na zakup niezbędnego wyposażenia placówek: mebli, sprzętu sportowego itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.