• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Głuchym
    KRS 0000200340

Prowadzone działania
Pomoc dla dzieci głuchych i osób głuchych w zakresie:
- ochrony zdrowia
- nauki (wykształcenie- ogólnie)
- przygotowania zawodowego
- sportu
- przystosowania społecznego
- pomoc życiowa

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.