• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podpora Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i Ich Rodzin
    KRS 0000200502

Misja
Świadczenie fachowej pomocy prawnej poprzez współpracujących z nami prawników, pomoc psychologiczna, rzeczowa, finansowa. Pomoc jest adresowana do ofiar wypadków i ich rodzin z terenu całego kraju.
Rozwijanie działalności profilaktyczno-informacyjnej, upowszechnianie wiedzy z dziedziny ruchu drogowego we współpracy ze szkołami, policją. Wspieranie wszelkich inicjatyw ratujących ludzkie życie.

Prowadzone działania
Naszym celem jest niesienie pomocy osobom i ich rodzinom po wypadkach drogowych, niesiemy pomoc poprzez organizowanie wszelkiej możliwej pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, rzeczowej, finansowej. Upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu znajomości przepisów drogowych poprzez współpracę z policją, szkołą itp. instytucjami - profilaktyka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.