• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej "Ius Et Ratio"
    KRS 0000200563

Misja
Cele organizacji:
1. Organizacja zawodowo - twórcza.
2. Wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej.
3. Ochrona prawna dziennikarzy.
4. Dbałość o rzetelność i etykę zawodową dziennikarzy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.