• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej "Jesteśmy Razem"
    KRS 0000200857

Misja
Wszechstronny rozwój wsi Garbatówka, poprawa życia jej mieszkańców pod względem kulturalnym, ekologicznym i materialnym, aktywizacja społeczeństwa, pomoc socjalna dla najniżej uposażonych grup społecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.