• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
    KRS 0000200933

Misja:
- działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami
- zapewnianie zwierzętom niezbędnych warunków bytowania
- krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska a zwłaszcza świata zwierząt.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu (Towarzystwo wygrało przetarg na prowadzenie miejskiego schroniska). W schronisku przebywa równocześnie co najmniej 500 zwierząt.
2. Zapewnianie pomocy weterynaryjnej i opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz pozbawionych opieki na skutek innych zdarzeń losowych - około 1000 przypadków rocznie.
3. Aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt - kilkaset uwieńczonych powodzeniem przypadków rocznie.
4. Współpraca ze Strażą Miejską i Policją w zakresie obsługi incydentów związanych ze zwierzętami.
5. Działania edukacyjne w szkołach oraz w czasie odwiedzin zorganizowanych grup szkolnych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.