• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Hospicyjna
    KRS 0000201002

Fundacja Hospicyjna powstała na początku 2004 roku. Jej celem jest prowadzenie działalności charytatywnej, edukacyjno-szkoleniowej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem środków na opiekę hospicyjną i szkolenie pracowników służby zdrowia, wolontariuszy oraz pacjentów i ich rodzin.

Fundacja wspiera działania Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski, mające na celu integrację i promocję działań hospicyjnych na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Na co dzień współpracuje ze środowiskiem medycznym i naukowym, ciesząc się uznaniem świata nauki, polityki oraz mediów.

DZIAŁANIA OGÓLNOPOLSKIE I MIĘDZYNARODOWE
Edukacja społeczna poprzez ogólnopolskie kampanie i inne działania medialne.
Wymiana informacji i forum wymiany doświadczeń dla ośrodków hospicyjnych i społeczeństwa poprzez portal www.hospicja.pl i dwumiesięcznik "Hospicjum to też Życie".
Działalność wydawnicza i edukacyjna w ramach "Biblioteki Fundacji Hospicyjnej".
Wsparcie merytoryczne i finansowe ośrodków hospicyjnych gotowych do współpracy - szkolenia, utworzenie specjalnych funduszy grantowych.
Troska o ideały ruchu hospicyjnego poprzez formację intelektualną i duchową pracowników i wolontariuszy hospicyjnych.
Ogólnopolska Kampania Społeczna "Hospicjum to też życie".

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.