• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Czajnia"
    KRS 0000201268

Prowadzone działania:
- jesteśmy Lokalną Organizacją Grantową;
- prowadzimy Program Stypendialny,
- prowadzimy Biuro Informacji Obywatelskiej,
- prowadzimy Drużynę Wojów,
- przeprowadzamy zbiórki żywności oraz udzielamy darmowych korepetycji;
- prowadzimy działania na rzecz młodzieży (w 2004 r. zorganizowaliśmy pierwszą edycję Alternatywnych spotkań z kulturą w skład których wchodziły: warsztaty, koncerty i komediowy maraton filmowy);
- podejmujemy działania na rzecz tolerancji i dialogu pomiędzy kulturami, religiami, narodami (organizujemy Dni Dialogu w Tomaszowie oraz planujemy rozpocząć cykl: Spotkania religii, kultur, narodów);
- bierzemy aktywny udział w federalizacji tomaszowskich organizacji pozarządowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.