• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Filatelistów
    KRS 0000201405

Cele Związku:
a) stwarzanie swoim członkom warunków umożliwiających i ułatwiających im realizację własnych zamiłowań, w tym kolekcjonerskich oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa,
b) promowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą,
c) chronienie członków przed działaniami na ich szkodę w zakresie kolekcjonerstwa,
d) doskonalenie metod i sposobów kolekcjonerstwa,
e) popularyzowanie, inicjowanie i kształtowanie wiedzy fachowej wśród swoich członków,
f) reprezentowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym.

2. Związek realizuje swoje cele przez:
a) udzielanie porad, szkolenie oraz pomoc w zbieraniu znaków pocztowych i w wystawiennictwie,
b) popieranie i prowadzenie prac badawczych z zakresu filatelistyki i innych form kolekcjonerstwa,
c) zgłaszanie propozycji do planu emisji znaków pocztowych,
d) prowadzenie fachowych bibliotek i dokumentacji z dziedziny filatelistyki,
e) prowadzenie Polskiej Akademii Filatelistyki i działalność Studium Filatelistyki PZF,
f) organizowanie filatelistyki wśród młodzieży w zakresie edukacji publicznej oraz wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
g) organizowanie wystaw filatelistycznych, konkursów i innych imprez oraz szczególne uhonorowanie wystawców członków Związku,
h) powoływanie i odwoływanie - zgodnie z odrębnymi regulaminami - ekspertów badających autentyczność znaków pocztowych, rzeczoznawców wyceniających walory filatelistyczne oraz sędziów konkursowych wystaw filatelistycznych,
i) powoływanie komisji problemowych jako organów funkcjonalno-doradczych i wykonawczych,
j) dbanie o należyty poziom moralny i etyczny swoich członków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.