• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "Tacy Sami"
    KRS 0000201414

Głównym celem Stowarzyszenia "Tacy Sami" jest rehabilitacja, integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, udzielamy pomocy w pokonywaniu barier - od architektonicznych do mentalnych.

Prowadzimy aktywną działalność rehabilitacyjną na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych: rehabilitacja ruchowa na własnej sali, masaż klasyczny oraz rehabilitacja na basenie. Ponadto organizowane są spotkania integracyjne połączone z zajęciami rekreacyjnymi. Organizujemy wypoczynek osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.