• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina"
    KRS 0000201491

Misja

Naszym celem jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Kocury i Malichów.
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Prowadzone działania

Działamy w celu zintegrowania społeczności lokalnej wsi Kocur i Malichowa, które stanowią jedno Sołectwo.

Jednak nie wykluczamy współpracy między sołectwami.
Dotychczas zorganizowaliśmy kilka festynów dla całych rodzin, opartych na występach dzieci i młodzieży oraz uczestnictwie w grach i zabawach.
Nie obyło się też bez gier sportowych. Z UMiG w Dobrodzieniu otrzymaliśmy w dzierżawę działkę pod budowę wiejskiego domu spotkań, gdzie mogło by działać Koło Gospodyń Wiejskich, przedszkole dla dzieci (szczególnie w sezonie letnim), świetlica środowiskowa itp. Przy pomocy UMiG w Dobrodzieniu ogrodziliśmy działkę siatką ogrodzeniową i doprowadzony został prąd.

W obecnym czasie jest wykonywana dokumentacja projektowa na budowę Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z remizą OSP w Kocurach.

Poza tym staramy się podtrzymywać tradycje regionalne. Poprzez organizowanie corocznej Majówki, która sprzyja kultywowaniu lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego i gwary. Integruje miejscową wielokulturową społeczność. W organizację imprezy włączają się całe rodziny, w tym również dzieci i młodzież, co sprzyja aktywizacji młodego pokolenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.