• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dom Muzyka Seniora"
    KRS 0000201927

Zarząd Fundacji doprowadził do utworzenia środowiskowego Domu Muzyka Seniora, który zapewni poczucie bezpieczeństwa i godne życie osobom w podeszłym wieku będącym w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej czy rodzinnej. Obecnie wpisani na listę Wojewody Mazowieckiego jako Dom Pomocy Społecznej zapraszamy na pobyty krótko i długoterminowe wszystkich ( nie tylko osoby ze środowiska muzycznego), którzy lubią przebywać w otoczeniu pięknych lasów przy akompaniamencie dobrej muzyki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.