• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku
    KRS 0000202244

Misją organizacji jest pomoc ludziom trzeciego wieku w utrzymaniu się w dobrej formie psycho-fizycznej, zmiana stereotypów ostrzegania seniorów przez otoczenia i przez nich samych. Umożliwienia realizacji swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy, na co nie mieli czasu w czasie aktywnej pracy zawodowej.

Prowadzone działania
- Edukacyjne - cotygodniowe wyklady, kursy komputerowe, lektoraty, szkolenia psychologiczne.
- Kulturalne - sekcje zainteresowań - plastyczna, śpiewacza.
- Możliwośc uczesniczenia w cyklu wykładów z historii sztuki w Muzeum Narodowym (drugi rok), uczestnictwo w koncertach w Auli Akademii Muzycznej, zwiedzanie miejsc pamięci narodowej i zabytków - na terenia Polski, Ukrainy i Litwy.
- Zdrowotne - gimnastyka rehabilitacyjna, basen, "marsze norweskie", dietetyka.
- Zajęcia Klubowe w sekcjach - Klub Humanisty, Klub Europejczyka, Klub Brydżowy.
- Imprezy integracyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.