• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" w Łowiczu
    KRS 0000202278

Misja
- zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych
- rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji
- obrone interesów niepełnosprawnych
- niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Tacy sami" działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajeciowej w Parmie w powiecie łowickim. Pod opieką mamy 30 osób z różnymi schorzeniami z I i II grupą inwalidzką. Prowadzona jest rehabilitacja społeczna oraz elementy rehabilitacji zawodowej, również usprawnianie narządu ruchu. Ściśle współpracujemy z rodzinami osób niepełnosprawnych. Organizowane są imprezy, plenery integracyjne, spotkania kulturalne, sportowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.