• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu
    KRS 0000202305

Misja:
Celami stowarzyszenia jest propagowanie i szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego głównie młodzieży, ratowanie życia i mienia ludzkiego w każdym zakresie.

Prowadzone działania:
Ratownictwo drogowe, medyczne, pożarowe w rejonie powiatu gdańskiego. W czasie klęsk żywiołowych cała Polska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.