• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Arrachion"
    KRS 0000202336

Naszym celem jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej w zakresie Mieszanych Sztuk Walki(MMA). W ramach stowarzyszenia działa klub sportowy, który zrzesza dzieci, młodzież szkolną, akademicką i osoby dorosłe. W klubie prowadzone są zajęcia sportowo- rekreacyjne przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów MMA. Stowarzyszenie prowadzi także działalność charytatywną, organizując pokazy,seminaria i walki pokazowe MMA z udziałem znanych zawodników.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.