• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jestem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia
    KRS 0000202576

Celami działania Stowarzyszenia są:
1. wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym wsparcia z rodzin najuboższych i patologicznych, ich rodzicom, opiekunom, instytucjom i specjalistom,
2. organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, leczenia, poradnictwa, dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz potrzebujących wsparcia,
3. organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku i rozrywki dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych,
4. propagowanie nowoczesnych metod i technik komputerowych w życiu, nauce, pracy osób niepełnosprawnych, upowszechnienie wiedzy z zakresu nowoczesnych wysoko wyspecjalizowanych technologii informatycznych w terapii,
5. prowadzenie działalności reklamowej, popularyzatorskiej, upowszechniającej, wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób uzależnionych,
6. profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, działalność sportowa i rekreacyjna

Prowadzone działania:
Program "Pracowni Rozwoju Porozumiewania" jest realizowany już czwarty rok. To w pełni innowacyjna propozycja, unikalna na polskim rynku pomocy osobom niepełnosprawnym. Wykorzystanie i propagowanie nowoczesnych technologii informatycznych zostało zauważone i wyróżnione ogólnopolską Nagrodą Motyla przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier". W roku 2005 w programie uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych i 30 wolontariuszy.
W 2006 roku planujemy również stworzenie Integracyjnego Klubu Internetowego. W tym celu musimy unowocześnić i rozbudować bazę sprzętową i programistyczną. Chcemy przygotować cztery nowe stanowiska komputerowe i wyposażyć je w sprzęt peryferyjny, który pozwoli osobom niepełnosprawnym na obsługę komputera.

Progran " Integracja Żywa - Uzależnieni w służbie niepełnosprawnym", to propozycja mająca na celu aktywizację osób uzależnionych, które próbują znaleźć swoje miejsce w nowym, trzeźwym życiu. Ich pomoc osobom niepełnosprawnym jest wyjściem naprzeciw potrzebom obu grup. W roku 2005 w programie uczestniczyło 50 osób niepełnosprawnych i 50 osób uzależnionych.

Nowego oblicza nabrał kontynuowany program "Terapia przez Sztukę", który ma znaczące osiągnięcia i prowadzony był w różnych placówkach w Toruniu. W obecnym kształcie wykorzystuje fotografię cyfrową i programy multimedialne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.