• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku
    KRS 0000202597

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie promowania właściwej organizacji i rozwoju dawstwa szpiku kostnego. Istotną częścią działalności Stowarzyszenia jest wspieranie naboru i opisu dawców szpiku oraz troska o zabezpieczenie ich dobra, ponadto wspieranie działań profilaktycznych oraz kształcenie lekarzy, pracowników laboratoriów i średniego personelu medycznego. Stowarzyszenie będzie współdziałało z innymi organizacjami społecznymi mającymi za zadanie podnoszenie kultury zdrowotnej społeczeństwa.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
-wspieranie promocji zdrowia i wiedzy społeczeństwa w tym zakresie
-działalności dydaktycznej i naukowej prowadzonej w powyższym zakresie
-polepszenie zaopatrzenia placówek ochrony zdrowia w leki, aparaturę oraz niezbędny sprzęt, urządzenia i materiały
-prowadzenie działalności inwestycyjnej odpowiednio do celów Stowarzyszenia
-wspieranie dawstwa szpiku, aktywizowanie działań społeczeństwa i administracji państwowej w tym zakresie
- wspieranie działalności organizacyjnej i inwestycyjnej Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
-działalność prowadzona jest w zakresie wyczerpującym możliwości i uprawnienia wynikające z ustawy o o.p.p.

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami troski o człowieka.

Stowarzyszenie współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi krajowymi i zagranicznymi jak też osobami fizycznymi w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.