• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo
    KRS 0000202761

Prowadzone działania na rzecz integracji lokalnego społeczeństwa. Wspieramy inicjatywy kulturalno-rekreacyjne.
Wydajemy gazetkę lokalną "To i Owo Marianowo". Jesteśmy partnerami w projektach z innymi stowarzyszeniami i instytucjami kulturalnymi z terenu gminy Marianowo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.